Biljetter till evenemangen köper du enkelt på

tickster.com. Men du kan även köpa dem på fd. elbutiken i Kärrgruvan

på Hedemoravägen 49

Program 2023